مشاهده همه پروژها

دارای رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران

شرکت مهندسی ره پویان شریف صنعت دارای رتبه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در رشته نفت، گاز و صنایع پتروشیمی بوده و به پشتوانه پروژه های طراحی و مهندسی بانجام رسانده در حال اخذ رتبه گواهینامه صلاحیت مهندسی مشاور می باشد. این شرکت دارای عضویت های زیر از انجمن ها و  سازمانهای مرتبط با حیطه کاری خود می باشد

صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته نفت، گاز و صنایع پتروشیمی

IICCIM

اتاق مشترک بازرگانی، صنایع و معادن ایران و ایتالیا

APEC

انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز

Iran Petrotech

ســایت تکنولـــوژی صنــعت نفــت ایران

0
کل پروژه ها
0
پروژه‌های در حال انجام
0
پروژه‌های تکمیل شده
0
پروژه‌های بین المللی

اهم توانمندیها و تجربیات

شرکت مهندسی ره پویان شریف صنعت با انعقاد توافقنامه های بلند مدت با شرکتE3energie  کره جنوبی و شرکتهای مطرحی چون شرکت طرح و ساخت بینا، شرکت مهندسی انرشیمی، شرکت مبین سازه گستر خلیج فارس، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک، شرکت مهندسان مشاور سازه تدبیر مارون، شرکت ماشین سازی کاوه و شرکت راهسازی توازن تردد قادر به انجام پروژه های گوناگونی در بخشهای خشکی و فراساحلی، پتروشیمی و پالایشگاهی و حتی صنعتی می باشد.
توافقنامه ها

توافقنامه همکاری 2 ساله با شرکت کره ای E3energie در خصوص خدمات مهندسی و انتقال تکنولوژی

توافقنامه همکاری بلند مدت با شرکت ماشین سازی کاوه جهت انتقال دانش فنی و مهندسی در پروژه ها

توافقنامه همکاری با شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در خصوص تهیه پیشنهادات فنی در مناقصات 28 مخزن شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

توافقنامه همکاری با شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک در خصوص پروژه نگهداشت تولید و توسعه میدان مارون 3

گواهینامه های شرکت

صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه HSE

ISO 9001

ISO 14001

ISO 29001

همکاران تجاری