توضیحات پروژه

احداث اسکله صادرات گاز مایع

با ما تماس بگیرید

خدمات مهندسی پایه، تفصیلی و مهندسی خرید پروژه احداث اسکله صادرات گاز مایع

این پروژه در قالب یک پروژه task force و با مدت پیمان 4 ماهه جهت انجام خدمات مهندسی پایه و تفصیلی (شامل 440 مدرک مهندسی) و 2 ماهه جهت انجام خدمات مهندسی خرید به این شرکت واگذار گردیده است. پیشرفت فیزیکی کسب شده طی یکماه و نیم از شروع قرارداد برابر 40% بوده است.

این پروژه در خصوص احداث اسکله صادرات گاز مایع بوده که شامل top side و خط لوله زیردریایی بطول تقریبی یک کیلومتر میباشد.

 

جزئیات پروژه

کارفرما:

شركت پارسا فیدار پایدار

شرکت همکار:

شرکت درسی انرژی پویا

تاریخ شروع کار:

دی ماه 1400

تاریخ اتمام قرارداد:

خردادماه 1401

نوع قرارداد:

مهندسی پایه، تفصیلی و مهندسی خرید

محل اجرای طرح:

عسلویه – کنگان