توضیحات پروژه

اگر پروژه‌ای در سر دارید به ما اعتماد کنید. ما در کنار شما هستیم.

با ما تماس بگیرید

LOMBOK Marine Industry Complex Project

خدمات طراحي مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی و مهندسی خرید پروژه احداث مجتمع دریایی لومبوک (واقع در اندونزی)

این طرح با هدف افزایش توانمندی کشور اندونزی در انجام ساخت و تعمیرات کشتی هایی تا 10000 تن ظرفیت باربری تعریف شده که در زمینی به مساحت بیش از 200 هزار مترمربع احداث خواهد شد. در این پروژه جدای از بخش صنعتی و سوله های متنوع، ساختمان های متنوعی نیز در طرح پیش بینی گردیده است.

جزئیات پروژه

کارفرمای اصلی:

شركت Blue Stream Projects

کارفرما:

شرکت DORSEA

تاریخ شروع کار:

مهرماه 1400

تاریخ اتمام قرارداد: 

تیرماه 1401

نوع قرارداد:

مهندسی پایه و تفصیلی و مهندسی خرید

حجم کار:

51000 نفر ساعت