توضیحات پروژه

سایر پروژه های انجام شده توسط مجموعه

 

با ما تماس بگیرید

انجام خدمات مهندسی سیستم های کنترل ICSS سکوهای هندیجان و اتاقک بهرگانسر

 • کارفرما/کارفرمای اصلی: شركت مبین سازه گستر خلیج فارس (تابعه ایزوایکو)
 • نوع قرارداد: مهندسی تفصیلی و خدمات نظارت بر راه اندازی
 • تاریخ شروع کار: آذرماه 1398
 • تاریخ اتمام قرارداد:مرداد 1399
 • حجم کار: 18000 نفر ساعت

 خدمات طراحی مجموعه مخازن ذخیره قیر و خط انتقال قیر در کشور عمان

 • کارفرمای اصلی:شرکت العامری و شرکاء
 • کارفرما: شرکت مهندسان مشاور سازه تدبیر مارون
 • نوع قرارداد: مهندسی پایه، تفصیلی و نظارت عالیه
 • تاریخ شروع کار: مردادماه 1398
 • تاریخ اتمام قرارداد: بهمن ماه 1398
 • حجم کار: 6000 نفر ساعت

 

خدمات تهیه پیشنهاد فنی و مالی برای پروژه سکوهای فروزان

 • کارفرما/کارفرمای اصلی: شركت مبین سازه گستر خلیج فارس (تابعه ایزوایکو)
 • نوع قرارداد: انجام خدمات تهیه پیشنهاد فنی و مالی جهت شرکت در مناقصه بازسازی و اجرای سکوهای میدان فروزان
 • تاریخ شروع کار: مردادماه 1398
 • تاریخ اتمام قرارداد: مهرماه 1398
 • حجم کار: 4500 نفر ساعت

خدمات تهیه پیشنهاد فنی و مالی برای پروژه سکوهای رسالت

 • کارفرما/کارفرمای اصلی: شركت مبین سازه گستر خلیج فارس (تابعه ایزوایکو)
 • نوع قرارداد: انجام خدمات تهیه پیشنهاد فنی و مالی جهت شرکت در مناقصه بازسازی و اجرای سکوهای میدان رسالت شامل یک سکوی سرچاهی، یک خط لوله ده اینچ بطول 4 کیلومتر، کابل زیردریایی بطول 4 کیلومتر، تعمیر تاسیسات روسازه ای 3 سکو و تعمیرات زیر آبی 3 جکت، احداث واحد شیرین سازی و تولید برق بر روی سکوهای موجود.
 • تاریخ شروع کار: دی ماه 1397
 • تاریخ اتمام قرارداد: اسفندماه 1397
 • حجم کار: 4500 نفر ساعت

 خدمات مشاوره و نظارت عالیه پروژه احداث کارخانه لاستیک نیکروگسترش

 • کارفرمای اصلی: شرکت لاستیک نیکروگسترش
 • کارفرما: شرکت طرح و ساخت بینا
 • نوع قرارداد: مهندسی پایه، تفصیلی (مشارکت با Black Donut فنلاند) ، مهندسی خرید، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
 • تاریخ شروع کار: تیرماه 1397
 • تاریخ اتمام قرارداد:  دیماه 1398
 • حجم کار:28000 نفر ساعت مهندسی / 28 نفرماه نظارت عالیه

 

 خدمات طراحی و نظارت کارگاهی خط انتقال قیر و احداث مخازن قیر بندرعباس

 • کارفرمای اصلی: شرکت قیر هرمز پارس
 • نوع قرارداد: مهندسی پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و نظارت کارگاهی
 • تاریخ شروع کار: تیرماه 1397
 • تاریخ اتمام قرارداد: تیرماه 1398
 • حجم کار:12000 نفر ساعت مهندسی / 12 نفرماه نظارت کارگاهی

خدمات طراحي پایه افزایش ظرفیت واحد بخار پالایشگاه نفت تهران

 • کارفرمای اصلی: پالایشگاه نفت تهران
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور بینا
 • نوع قرارداد:  مهندسی پایه
 • تاریخ شروع کار: آبان 1396
 • تاریخ اتمام کار: دی 1396
 • حجم کار: 3000 نفر ساعت

خدمات مهندسی ایستگاه پیش تراکم بازگردانی گاز پازنان (فاز نخست)

 • کارفرمای اصلی: شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 • کارفرما: شرکت تبدیل انرژی پایا
 • نوع قرارداد: مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید
 • تاریخ شروع کار: تیرماه 1396
 • تاریخ اتمام کار: اسفندماه 1397
 • حجم کار  : 35000 نفر ساعت

 مشارکت در طراحی تفصیلی توسعه میدان نفتی هنگام

 • کارفرمای اصلی: شركت نفت فلات قاره ايران
 • کارفرما: شرکت راهبردهای هوشمند
 • نوع قرارداد: مهندسی تفصیلی
 • تاریخ شروع کار: اردیبهشت 1393
 • تاریخ اتمام کار: اردیبهشت 1394
 • حجم کار: 12000 نفر ساعت

 

طراحي پايه تاسيسات سكوهاي ميدان نفتي سروش و هندیجان مرکزی و تهيه اسناد مناقصه EPC مربوطه

 • کارفرمای اصلی: شركت نفت فلات قاره ايران
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور پارس سفره گاز
 • نوع قرارداد: انجام مهندسی پایه و تهیه اسناد مناقصات
 • تاریخ شروع کار: مرداد 1391
 • تاریخ اتمام کار: بهمن 1392
 • حجم کار: 15000 نفر ساعت

طراحی و نظارت بر اجرای ساخت کارخانه قیر دمیده پالایشگاه نفت بندرعباس

 • کارفرمای اصلی: شركت فومن شیمی
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور بینا
 • نوع قرارداد: مهندسی پایه و تفصیلی، نظارت بر اجرا
 • تاریخ شروع کار: خرداد 1390
 • تاریخ اتمام کار: خرداد 1393
 • حجم کار: 45000 نفر ساعت مهندسی / 90 نفر ماه نظارت کارگاهی

طراحی واحدهای یوتیلیتی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس

 • کارفرمای اصلی: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
 • کارفرما: مشارکت تهران جنوب و مهندسین مشاور بینا
 • نوع قرارداد: مهندسی تفصیلی و خدمات خرید
 • تاریخ شروع کار: آذر 1387
 • تاریخ اتمام کار: شهریور 1390
 • حجم کار: 125000 نفر ساعت

طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاههای تقویت فشار گاز در سکوی نصر و NGL سیری

 • کارفرمای اصلی: شركت نفت فلات قاره ایران
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور بینا
 • نوع قرارداد: مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید و نظارت بر اجرا
 • تاریخ شروع کار: شهریور 1386
 • تاریخ اتمام کار: مرداد 1389
 • حجم کار: 50000 نفر ساعت

 

طراحی سیستم تصفیه پسابهای صنعتی مخازن ذخیره نفت جزیره خارگ

 • کارفرمای اصلی: شركت نفت فلات قاره ایران
 • کارفرما: شرکت مهندسین مشاور بینا
 • نوع قرارداد: مهندسی تفصیلی
 • تاریخ شروع کار: بهمن 1385
 • تاریخ اتمام کار: خرداد 1386
 • حجم کار: 4500 نفر ساعت