• پروژه های طرح توسعه فازهای پارس جنوبی
 • تهیه MVT Ball valve برای فاز 7،6 و 8
 • تهیه MASONEILAN Control valve برای فازهای 6، 7 و 8
 • تهیه GOODWIN Check valve برای شرکت نفت فلات قاره ایران
 • تهیه OMS SALERI Ball valve برای فازهای 2 و 3
 • تهیه UNOZAWA Centrifugal blower برای فازهای 2 و 3

 

 •  
 • تامین HOKE instrumentation Ball Valve برای شرکت نفت فلات قاره ایران
 • تامین Ball valve برای شرکت نفت فلات قاره ایران
 • تامین Ball & Check Valve برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 • تامین Flange & Fitting برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 • تامین Gate &Globe Valve شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 • تامین Diaphragm Valve برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 • تامین Centrifugal pumps برای شرکت پالایش نفت آبادان

تامین BS&B Rupture Disk برای کارخانه پتروشیمی الغدیر

مجموعه هایی که به ما اعتماد کردند