توضیحات پروژه

 پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران

با ما تماس بگیرید

خدمات طراحي مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی و مهندسی خرید پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران

مشارکت شرکت مهندسی انرشیمی و شرکت تهران جنوب موفق به اخذ پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران گردیدند. بر همین اساس شرکت مهندسی انرشیمی بعنوان متولی انجام بخش مهندسی کار، انجام این بخش را مشتمل بر کلیه دیسیپلنهای متعارف در پروژه های حوزه نفت و گاز (شامل فرآیند، ایمنی، مکانیک ثابت، مکانیک دوار، برق، ابزاردقیق، مخابرات، پایپینگ، متریال، معماری، سیویل، سازه …) به شرکت مهندسی رهپویان شریف صنعت واگذار نموده است. شروع رسمی کار توسط مشاور مهندسی از اول خردادماه بوده و تهیه مدل سه بعدی 30% پروژه طی تنها 45 روز بانجام رسید.

جزئیات پروژه

 

کارفرمای اصلی:

شركت OIEC

کارفرما:

مشارکت انرشیمی و تهران جنوب

تاریخ شروع کار:

خردادماه 1400

تاریخ اتمام قرارداد:

شهریورماه 1401

حجم کار:

120000 نفر ساعت