توضیحات پروژه

خدمات نظارت، مشاوره طراحي مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی و نظارت کارگاهی

با ما تماس بگیرید

خدمات نظارت، مشاوره طراحي مفهومی، مهندسی پایه و تفصیلی و نظارت کارگاهی بخش مشترک (آفسایت) پارک استایرن

پارک استایرن نخستین پارک صنعتی در بخش صنایع پتروشیمی در کشور محسوب می شود. چهار کارخانه مربوط به پتروشیمی جم، شیمیایی صدف عسلویه، کیمیا صنایع دالاهو و پارس پلی استایرن ( انتخاب) در محوطه پارک صنعتی مورد نظر به مساحت تقریبی 40 هکتار می باشد قرار گرفته اند. خوراک مشترک 4 پروژه مستقر در پارک، استایرن منومر تولیدی پتروشیمی پارس بوده و به همین دلیل پارک صنعتی مورد نظر را ” پارک استایرن ” نامیده اند که اجرای این بخش مشترک توسط شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهر افق می باشد.

انجام خدمات مهندسی و طراحی از ابتدا (مهندسی پایه) تا مهندسی تفصیلی و همچنین مهندسی خرید بر عهده کارشناسان و متخصصین این شرکت بوده است. از انتهای سال 1397 نیز با شروع بکار پیمانکاران در سایت نظیر شرکت بین المللی آبادراهان پارس و شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک مهندسین ناظر این شرکت در سایت پروژه مشغول بکار بوده اند. پیش بینی میگردد عملیات اجرا، نصب و راه اندازی بخش آفسایت پارک استایرن تا اواخر سال 1400 بطول انجامد.

جزئیات پروژه

کارفرمای اصلی:

شركت پتروشیمی گوهر افق

کارفرما:

شرکت طرح و ساخت بینا

پیمانکار:

شرکت آبادراهان پارس و شرکت توسعه انرژی پتروالکتریک

تاریخ شروع کار:

بهمن ماه 1395

تاریخ اتمام قرارداد:

اسفندماه 1400

نوع قرارداد:

مهندسی پایه، تفصیلی و مهندسی خرید و نظارت کارگاهی

حجم کار:

72000 نفر ساعت / 144 نفر ماه نظارت کارگاهی

تصاویری منتخب از پروژه پارک استایرن –  فاز 2 عسلویه